Vad söker du?

Föreskrifter gällande allmänheten inom de naturskyddade områdena på Fårö

De naturskyddade områdena är:

  1. Digerhuvud
  2. Gamla hamn
  3. Langhammars
  4. Marpes
  5. Skalahauar
  6. Ullahau
  7. Verkegards
  8. Ryssnäs
Det är inte tillåtet att 1 2 3 4 5 6 7 8
Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt berg x x
Gräva, hacka, mejsla, borra eller på annat sätt skada mark, fast berg eller block x
Förflytta eller bortföra block, sten eller fossil x
Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar x
Det är inte tillåtet att 1 2 3 4 5 6 7 8
Bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd x
Bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske x
Plocka, gräva upp eller i övrigt avsiktligt skada växter och på träd växande svampar x
Göra upp eld annat än på därtill anvisade platser x
Göra upp eld i närheten av raukarna, vilka därigenom kan svärtas eller skadas av upphettningen x
Göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställda platser x
Göra upp eld x x x
Göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas x
Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar x
Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder x
Föra eller parkera motordrivet fordon utanför de vägar och parkeringsplatser som markerats på till beslutet fogad karta x
Föra motordrivet fordon x x x
Föra eller parkera motordrivet fordon x
Det är inte tillåtet att 1 2 3 4 5 6 7 8
Föra motordrivet fordon annat än på vissa vägar (markerade på karta på uppsatta informationsskyltar) x
Parkera annat än på särskilt anvisade platser x x
Tälta eller uppställa hus- eller släpvagn x
Tälta eller uppställa husvagn x
Ställa upp hushusvagn eller övernatta i husbil x
Tälta eller ställa upp husvagn x x
Tälta x
Ställa upp husvagn x
Avsiktligt döda, skada eller samla in djur x x
Samla in insekter x x
Avsiktligt skada, döda eller insamla djur x
Sätta upp tavla, skylt eller affisch x x
Medföra ej kopplad hund med undantag för tiden 1.11-31.1 x
Vistas på ön Marpesholm med närmaste omgivning under tiden 15 mars-15 juli x
Det är inte tillåtet att 1 2 3 4 5 6 7 8
Under tiden 15 mars-15 juli vistas inom den sydligaste delen av reservatet (gränsen för förbudsområdet är markerat med skyltar i terrängen) x