Vad söker du?

Helgumannens fiskeläge

I det karga landskapet och med havet som enda vittne ligger Helgumannens fiskeläge. Här kan man slå sig ned en stund och få frid i själen. En gång var det fullt av aktiviteter här när strömmingen gick till som bäst. Helgumannen är ett av Gotlands 200 fiskelägen och ligger i Gotlands största raukområde Digerhuvud.

Fårös viktigaste fiskeläge för strömming var Helgumannen.
Sägnen berättar att när fiskeläget var som störst bodde här en helig man – en präst eller munk – som höll morgon- och aftonbön varje dag.

DSC_1022Efter honom skall fiskeläget ha fått sitt namn. Färskvattenbrunnen ligger nära stranden och den kallas också för Den helige mannens källa. Vattnet kommer från källor i berget. Enligt folktron jagade guden Tor en jätte över ön och i jättens fotspår sprang källor fram. Idag finns endast femton strandbodar bevarade men trots det är mycket sig likt fortfarande. Strandbodarna ligger i rad för att skydda mot vind och hav. De är byggda enligt gammal tradition.

Två av strandbodarna i Helgumannens fiskkeläge är byggda i en förhistorisk tradition. De består av ett tak som ställts direkt på marken eller på en grund av sten. Bakom bodarna ligger den inhägnade torkplatsen för näten, gistgarden. Båtar och fiskeredskap finns ännu kvar.

Om författaren
UpplevFårö är den största Fåröguiden med mest komplett information för er som önskar besöka ön och lära er mer om Fårö!