Vad söker du?

Våra vackra stränder är av stort värde och har jobbat i miljoners år för att vara vackra för oss.

På Fårös stenstränder kan man på vissa håll, vid exempelvis Langhammars och även på Ekstakusten, se förbudsskyltar om att det är förbjudet att bygga stentorn.

Klapperstenarna har legat där i tusentals år. Berggrunden består omväxlande av lagrad kalksten och revkalksten. På vissa ställen är jordtäcket tunt och föreskrifterna om att inte föra motorfordon utanför vägarna är viktiga att följa.

Det ni ser har naturen skapat. Det är viktigt att bevara strändernas böljande siluett.

stentornFör varje stentorn som byggs så flyttas stenarna runt och och strandvallarna ändrar skepnad.
Stranden och berggrunden har en viss form, en viss färg, ett visst utseende. Klapperstenars formation och plats har fått sin plats av naturen.

En omrörd struktur kan naturen aldrig återskapa och kan förstöra upplevelsen för besökare efter dig. Dessutom kan rasande stenar skada djur och människor.

Enligt naturreservatens föreskrifter så får man inte ”förflytta eller bortföra block, sten eller fossil”. Se Länsstyrelsens informationskylt, exempelvis gällande Langhammars.

Ibland har flera hundratals stentorn byggts inom en tidsperiod av några veckor.
Vissa på upp mot 2 meter höga.
Om du som besökare kommer vid ett sådant tillfälle är upplevelsen en helt annan än du troligen förväntat dig.

Bygg inte stentorn. Ta inte med sig sten från stranden. Kör inte utanför vägarna. Håll dig till regler och föreskrifter!