Vad söker du?

På Fårö är det så unikt att vi har en strandstädare som ser till att stränderna är redo för alla strandraggare under sommaren.

I samarbete med Rolf Lindvall, Sudersands Semesterby & Camping har föreningen organiserat en verksamhet, som har till uppgift att hålla stränderna på Fårö rena. Företag och föreningar på Fårö sponsrar verksamheten.

Vill du vara med och hjälpa till – i första hand ekonomiskt, så hör av dig till någon i styrelsen i Fårö Framtid.

Företag som sponsrar är: