Vad söker du?

ULLA HAU

ullahauUllahau är ett Natura 2000 område.
Här finns två slingor att följa genom området.
Parkering finns söder om reservatet.

Ullahau-dynen började troligen att bildas under första hälften av 1700-talet, sannolikt som en följd av alltför omfattande skogsavverkning och bete. I början av 1800-talet hade den antagit ungefär den form den har i dag. På sin väg söderut kvävde sanden stora områden med skog och även en del åkermark blev översandad.

För att hejda sandflykten satte man i början av 1900-talet igång ett intensivt planteringsarbete, och bara några årtionden senare hade dynens vandring i stort sett helt hejdats. Läs mer här.

Ni hittar Ulla Hau strax öster om Sudersand, på vägen mot Fårö Fyr.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail