web analytics

Stenkyrka & Tingstäde


Gästinlägg av Tord Bjuresten

Vi bekantar oss idag med socknarna Tingstäde och Stenkyrka som ligger 9 km ifrån varandra.

I Tingstäde finns det en hel del att se och göra, både museer och rekreation. Ett axplock från utbudet är:

Tingstäde träsk, kanske mest känt för den fina möjligheten till bad, men det har även några andra ”hemligheter”. Det är till exempel vattenreservoar för delar av vårt dricksvatten. Under ytan (och ibland över) så gömmer sig resterna efter ett bulverk som bedöms ha uppförts strax efter vikingatiden. Byggningen upptog ett område som var ca 30-40 meter brett och ca 170 meter långt.

Fästningen, Skans 1, blev färdigställd lagom till första världskriget. Här förvarades förråden, i bästa möjliga skydd, efter att de flyttats från Visby. Skansen består av många rum och långa underjordiska gångar, täckta av mer än meterdjup betong. Fästningens plats är strategisk vald för att skydda Visby mot fientlig landstigning på norra Gotland. Skans 1 är idag ett statligt byggnadsminne.

I Tingstäde ligger även Gotlands Försvarsmuseum, uppdelat på två platser där huvuddelen med fordon och flera utställningar ligger centralt i Tingstäde. I utkanten ligger museets andra del som innehåller utställningar för Flyg & Marin, här finns också Skans IV som är en del av Tingstäde Fästning.

Polhemsgården, Christopher Polhems barndomshemmet ligger också här. Han har kallats den svenska mekanikens fader. Vid ruinen Drotten i Visby står Christopher staty men på denna gård är han född.

På den lilla vägen som går in efter Polhemsgården ligger Kutkäldu där man kan hålla picknick vid den gamla källan. Där har i svunna tider traktens kvinnor tvättat mattor men idag är det en lugn plats i skogen.

När man sedan tagit sig de ca 9 kilometerna genom landskapet kommer man till Stenkyrka.

Här finner du Lilla Bjärs gravfält med över 1 000 synliga gravar från både sten- och bronsåldern. Antalet gravar gör det till ett av de största på Gotland. På gravfältet har även påträffats fundament till bildstenar som senare murades in i Stenkyrka kyrka, men numer finns de på Fornsalen i Visby.

Efter all denna kulturvandring kan det vara skönt med en paus. En bit mat i trädgården eller inne i ladan hos Ett litet crêperie sitter fint nu. Här lagas crêpsen i deras franska foodtruck.

Ett besök i de vackra kyrkorna i socknarna rekommenderas förstås också!