Avfall & kompostering

På Gotland och Fårö sorterar vi matavfall för kompostering.
Standardabonnemang är hämtning av kompost och brännbart. Om man hyr privat boende skall kärlen vara utställda senast kl 06:00 hämtningsdagen.

Tidningar, papper, plast för återvinning lämnas på återvinningsstationen. Återvinningsstationen ligger strax före färjeläget vid Broa på Fårö.

Betalsopsäcken kan användas när man behöver lämna mer sopor än vanligt vid enstaka tillfällen eller osorterade sopor vid tillfällen när man inte har möjlighet att sortera ut matavfall. Det kan till exempel röra sig om en större sammankomst i hemmet, på jobbet eller på utflykt. 

Betalsopsäcken på 160 liter kostar 135 kronor och finns att köpa i flera butiker, på Gotlandsfärjorna och på Region Gotlands återvinningscentraler. Kunder med renhållningsabonnemang (fakturakunder) kan även hämta betalsopsäckar i receptionen på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby. Avgiften kommer då på nästkommande faktura.

Så här gör du med betalsopsäcken – om du bor i eget hus eller fritidshus 

  • Fyll säcken med hushållssopor. I säcken kan du lämna blandat avfall, alltså både matavfall och brännbart avfall. Maxvikt 15 kg.
  • Ställ betalsopsäcken på fastighetens hämtstället, bredvid ditt avfallskärl. 
  • Betalsopsäcken hämtas på den ordinarie sopturen för fritidshuset vecka 20 – 37. Hämtning ingår i priset.
  • Säcken kan även lämnas på en av regionens återvinningscentral. Under 2019 så stängdes den sommaröppna mottagningsstationen på Fårö.
  • Betalsopsäcken kan även lämnas i anslutning till färjan när du lämnar ön (öppnar ca en timme innan avgång), se skyltning vid Färjeleden.

För dig som är tillfällig besökare/turist 

  • I betalsopsäcken kan du lämna blandat hushållsavfall. Maxvikt 15 kg.  
  • Lämna betalsopsäcken på en av regionens återvinningscentraler.
  • Sortera gärna tidningar och förpackningar och lämna på en återvinningsstation eller återvinningscentral.
  • Återvinningscentraler finns i Fårösund, Burgsvik, Hemse, Klintehamn, Ljugarn, Slite och Visby.

Here you can see an english PDF over how to sort your garbage.

Texten är hämtad från Region Gotland