Engelska kyrkogården & Ryssnäs

Allra sydligast på Fårö ligger Ryssudden.

En fridfull plats som mestadels består av klapperstensfält med låg klint av revkalksten med raukliknande partier. Området betas och de enda växter som klarar sig här är tulkört och fårsvingel.
Här finns tallskog, alvarmark, nakna klapperstensfält, agmyrar, strandäng och en torvmosse. Men även hjortron, spindelblomster, fikon och en engelsk kyrkogård!

Under 1853-1856 utkämpades Krimkriget som var en väpnad konflikt mellan Ryssland, då kejsardöme, på ena sidan och en allians av Storbritannien & Frankrike.
Både de engelska och franska flottorna använde då Fårösund som flottbas i Östersjön.

Under 1854 så utbröt kolera.
I detta skede så ville man upprätta sjukstuga vid Broa men kyrkoherde Tranér, lyckades avvara mark på Ryssnäs där 2 sjukstugor och kokhus byggdes. Även en bostad för läkaren upprättades.
I sundet mellan Bungeör och Ryssnäs udde låg ett de allierades sjukfartyg, ”Belle Isle”.

De döda, bland de allierades befäl, jordades medan mannskapet sänktes i havet.
Begravningsplatsen är inhägnad av fjorton granitblock och en järnkätting och inrymmer 27 små gravkullar.
Inskriptionen lyder: ”Här vilar ett 20-tal engelska örlogsmän som avled i kolera 1854 under det sk Krimkriget  då Fårösund utgjorde bas för en engelsk-fransk flottenhet. Nordväst om kyrkogården låg då ett för tillfället upprättat sjukhus.”

Det är dock ändå naturen och miljön som är underbar och den stora anledningen till att åka hit. Sedan något år finns här även en grillplats vid havet.

Information

Mer om platsen