Fårö Fyr

Fårö fyr på Fårös nordostligaste udde

Fårö fyr anlades 1846-1847. Ett i sten cirka 30 m högt runt torn med lanternin och spegelapparat. Fyren ritades av J T Byström och C Sandell. Fyrapparatens 12 lampor med paraboliska speglar är fästade 3 på var sida av en kringgående fyrkantig ställning, vars omloppstid är 8 minuter, varunder fyren visar 4 starka sken, vardera av omkring ½ minuts varaktighet, med mörka mellantider av omkring 1 ½ minut.
Mellan SV och NV skyms fyren av skogen på Fårö. Sydvast om tornet ligger fyrbetjäningens rödmålade boningshus.

Väster om fyren, i den sk Eikeviken [Ekeviken], är en räddningsbåt stationerad.

Information

Mer om platsen