Fårö Kyrka

Fårö kyrka är den enda gotländska medeltida kyrka som har byggt om så mycket att den inte längre har en medeltida karaktär.

fårö medeltida kyrkaEnligt Påvens invigningstillstånd så är kyrkan från 1324 men det har troligtvis funnits en kyrka från 1100-talet på ungefär samma plats där dagens kyrka ligger.

Kyrkan har renoverats i omgångar och man började med att byta spira på 1700-talet och samtidigt höjdes även tornet. 1761 slog man ut så att man fick fönster på norrsidan och samma år pryddes kyrkan med målningar av Magnus Möller. De som finns kvar idag är de som pryder predikstol och bänkar- Takmålningarna gick förlorade vid tillbygget av tvärskeppet.

Koret var tidigare både lägre och smalare men det rev på 1770-talet. 90 år senare byggdes tvärskeppet till. I tvärskeppet finns altaret från 1709 och altartavlan av sandsten som krönts av Karl X!:s namnschiffer. Till vänster hänger ett processionskrucifix från 1300-talet och dopfunten i kalksten är från samma tid.

Läs mer om Fårö kyrka på Fårö församling.

Information

Mer om platsen