Jauvika fiskeläge

På Fårös norra kust ligger det stora c:a 4 km långa raukfält som Fåröborna kallar Bjerget – Berget – men som av myndigheterna av någon outgrundlig anledning döpts till Naturreservatet Digerhuvud. Utanför Bjerget är havet bråddjupt ända in till stranden. Härutanför hade man ett mycket betydelsefullt torsk- och strömmingsfiske. Vid själva Bjerget var det svårt att landa men i vardera ändan av detta raukområde låg ett stort fiskeläge där båtarna kunde dras upp och där man uppfört små bodar för förvaring av redskap och för tillfälliga övernattningar.

Öster om Bjerget ligger det välkända och flitigt besökta Helgumannens fiskeläge och väster om Bjerget det större men kanske mindre kända fiskeläget Jauvika inne i Lautervikens sydvästra hörn.

Fiskeläget består av båtlänningar och en samling små pitoreska av ägarna väl vårdade bodar. Här såväl som vid Helgumannen förekommer inget permanent sommarboende utan fiskelägena vårdas framförallt av kulturhistoriska skäl.

 

Information

Mer om platsen