Ullsbod/ Västriv fiskeläge

Fiskeläget ligger vid Alnäsavikens norra strand.

Ullsbod eller även Husbod som det heter, består av bodar i sten och trä från 1700-talet till 1900-talets början. Bodarnas storlek varierar.

En synnerligen liten knuttimrad bod kan vara äldre och tillhör i så fall Gotlands äldsta bevarade träbyggnader. Ett par stenbodar har förfallit och är ruiner. En båtbod i sten är uppförd i strandkanten vid sidan av en tämligen modern brygga.

Ulvsbod/Västriv fiskeläge har ett stort kulturhistoriskt intresse då det minner om husbehovsfiskets traditioner långt in i modern tid. Fiskelägesmiljön utpekades som kulturhistoriskt särskilt värdefull  i 1982 års kulturminnesprogram.

Information

Mer om platsen