Klintängarna & Limmor träsk

I juni när sommaren vaknar så är Klintängarnas ängsmarker som vackrast!
Här ligger även Limmor träsk. Träsket utdikades på 1800-talet och är idag en stor agmyr.
På kartan ser man fortfarande träskets form.

Här blommar unika orkidéer tillsammans med vitsippor och gullvivor. Här häckar bland annat trana, grågås, kornknarr och brushane.  Andra arter som ofta påträffas är rödspov och halsbandsflugsnappare.
Det är jaktmark för havsörn, blå kärrhök, brun kärrhök, ängshök, duvhök, fjällvråk och kungsörn.

Upp på klinten har man en magisk utsikt och en bra skådeplats.

Ta er ca 3 km söder ut från Fårö kyrka och ta höger vid skyltningen Klintängarna.

Information

Mer om platsen