Marpes

Marpes är ett Natura 2000-område.

Ta gärna med kikare. Cykel och promenadvänligt område.
Vid Marpesholm är det tillträdesförbud  (fågelskydd) under 15 mars  till 15 juli.

Naturen inom Marpes naturreservat är starkt präglad av att området under lång tid har betats av får och större delen av reservatet upptas av en mosaik av gles, lågvuxen tallskog, öppna hällmarker, alvarmarker, fukthedar, vätar och små agmyrar. Karaktärsväxten framför andra på magra, sommartorra betesmarkerna är tulkörten, som är giftig och därför inte äts av fåren. Andra vanliga arter är backtimjan, gulmåra, vit fetknopp, alvargräslök samt jord-, spå- och nicktistel. Läs mer här.