Digerhuvud

Digerhuvud hyser Sveriges största sammanhängande raukområde.

Digerhuvud hyser Sveriges största sammanhängande raukområde.

Raukområdet, som har en längd av ca 3,5 km och består av flera hundra raukar, sträcker sig längs stranden från Släthällar i sydväst till Helgumannens fiskeläge i nordost.

Under silurperioden (444 – 416 miljoner år sedan) låg Sverige ganska nära ekvatorn, vilket har resulterat i att i den siluriska berggrunden på Gotland finns rester av ett flertal stora rev. Berggrunden på Gotland vittnar om att de sediment (som sedan kom att bilda den kalkrika berggrunden) avsattes i ett grunt tropiskt hav.

De mäktiga raukarna har bildats av erosion – vind, vatten, vågor, gravitationsrörelser och levande organismer. Raukarna varierar i höjd från någon meter upp till 8 meter. De yttersta raukarna står en bit ut i vattnet och bearbetas fortfarande av havets vågor. Innanför raukfältet löper en låg klint, och innanför denna utbreder sig ett upp till 200 meter brett klapperstensfält som nästan helt saknar växtlighet. Ännu längre in vidtar en lågvuxen skog av vindpinade strandtallar.

Information

Mer om platsen