Gamle Hamn

Raukar, gravplats och en medeltida hamn

Strax nordväst om Fårö kyrka, på väg mot Digerhuvud raukområde, ligger Gamle hamn naturreservat.

Här ligger ett fåtal raukar varav ”hunden” eller ”Kaffepannan” är den mest fascinerande, dock är dess ursprungsnamn S:t Oles port.  Namnet ”kaffepannan” är väldigt gammalt – kanske såg sjöfararna här en uppmuntrande kaffepanna när man äntligen gick in mot Fårös kust.

Inåt land ligger 15-talet gravar som sannolikt är från vikingatid och lite sydväst om gravfältet ligger resterna av en kyrka, S:t Olofs kyrka.

Norr om S:t Olofs kyrka ligger en mindre vattensamling. Under vikingatid så utgjorde det en hamn (Gamle Hamn) men landhöjning och kraftiga stormar har gjort att det växt igen och idag, om det inte råder torka, så är det en vacker vattensamling.

På samma området, men väster ut, så finns även resterna av en skoutställning. Idag dock bara en hög med skor kvar…

Information

Mer om platsen