Langhammars

En magisk plats vid havet

Raukområdet på Langhammar är utan tvekan ett av Gotlands vackraste! På strandsluttningen ovanför Klajvika står ett drygt 50-tal raukar, av vilka några är mer än 8 m höga och formade som bildstoder.

Under silurperioden (444 – 416 miljoner år sedan) låg Sverige ganska nära ekvatorn, vilket har resulterat i att i den siluriska berggrunden på Gotland finns rester av ett flertal stora rev. Berggrunden på Gotland vittnar om att de sediment (som sedan kom att bilda den kalkrika berggrunden) avsattes i ett grunt tropiskt hav. De mäktiga raukarna har bildats av erosion – vind, vatten, vågor, gravitationsrörelser och levande organismer.

 

Information

Mer om platsen