Ulla Hau

Ullahau-dynen började troligen att bildas under första hälften av 1700-talet, sannolikt som en följd av alltför omfattande skogsavverkning och bete.
I början av 1800-talet hade den antagit ungefär den form den har i dag. På sin väg söderut kvävde sanden stora områden med skog och även en del åkermark blev översandad.

För att hejda sandflykten satte man i början av 1900-talet igång ett intensivt planteringsarbete och bara några årtionden senare hade dynens vandring i stort sett helt hejdats.

 

Information

Mer om platsen