Fårö Fyr

1882 byttes rovoljelamporna ut mot fotogenlampor med veke. 1907 byttes fotogenlampan mot Lux-ljus – ett fyrljus med en fotogengasbrännare försedd med ett eller flera glödnät, utvecklat av ett svensk företag 1901-1902.

1948-1949 övergick det till elektriskt ljus och 1957 installerades en cirkulär radiofyr och 1976 automatiserades fyren och avbemannades året därpå.