Nantens kvarn och stuga

När Pettersson avled i lungtuberkulos lät Fårö sockens hälsovårdsnämnd bränna ner hans stuga med risk för smitta.

Då Ferdinand inte hade någon släkt övergick kvarnen i den Allmänna arvsfonden. Fåröborna bildade då Fårö Hembygsförening 1942 och köpte kvarnen. Kvarnen restaurerades och stod klar 1974.

Fårö Hembygsförening har även låtit återuppbygga stugan vilket påbörjades 2006.