Norsholmen

Under 1700-talet hette det Fennikkeholmen och var en ö men landhöjningen har medfört att det idag är en halvö. Halvön ligger mellan Tällevika och Ajkesvik på norra Fårö.