Helgumannen fiskeläge

Sägnen berättar att när fiskeläget var som störst bodde här en helig man – en präst eller munk – som höll morgon- och aftonbön varje dag.

Efter honom skall fiskeläget ha fått sitt namn. Färskvattenbrunnen ligger nära stranden och den kallas också för Den helige mannens källa. Vattnet kommer från källor i berget. Enligt folktron jagade guden Tor en jätte över ön och i jättens fotspår sprang källor fram.