Helgumannen fiskeläge

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • medföra okopplad hund, med undantag för tiden 1 november – 31 januari,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
  • parkera annat än på särskilt anvisade platser,
  • tälta eller uppställa hus- eller släpvagn
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.