Jauvika fiskeläge

Sin storhetstid hade Jauvika på 1940-talet. Då gick strömmingen till och var en åtråvärd föda under kristidens matbristår. Strömmingen fiskades med garn och fångsterna togs omhand här i ett av fiskarna gemensamt uppfört salteri. De flesta bodarna i Jauvika är av relativt sent datum uppförda i resvirke men här finns även ett par stenbodar samt en av de två kvarvarande fiskebodarna på Fårö som är byggda i knuttimring.

Även om bulhus eller s.k. skiftesverk var den vanligare träbyggnadstekniken på det forna Gotland så fanns här även tidigare en hel del knuttimrade hus. Av dessa återstår nu bara ett fåtal.

Den lilla ålderdomliga knuttimrade boden vid Jauvika var mycket förfallen men inte desto mindre värdefull som ett exempel på detta utdöende byggnadssätt. Hembygdsföreningen fick överta den av den tidigare ägaren som även skänkte timmer till restaureringen som snarast blev en noggrant utförd rekonstruktion. Den har inte varit en bod att övernatta i utan avsedd för redskapsförvaring, en s.k. ”nätskur”. Där förvaras nu som sig bör ett antal äldre fiskenät och garn.