Ullsbod/ Västriv fiskeläge

Ända fram till 1970-talet bedrevs ett omfattande husbehovsfiske vid Ulsbod, där en gammal länning och delar av gistgården användes. Förändringarna hade dock börjat. Av de sju bodarna var två i mycket dåligt skick och en nyttjades för övernattningar.