Klintsbrovik

Företaget som drog igång kalkstensbrytningen vid Klintsbrovik var Aktiebolaget Cellulosakalksten.

Bolaget stiftades den 14 december 1917 och bestod av åtta företag inom träindustrin. I Januari 1918 hölls konstituerande bolagsstämma och aktiekapitalet ökade från 61 000 till 80 000 kr och man kunde köpa kalkbergsområdet vid Klintsbrovik vid Demmor (Dämba) samt en bit strandremsa.

Första kalkstenspråmen lastades 11 och 12 maj 1920 efter att bryggan stod färdig. Första året skeppade man ut drygt 16 000 ton och arbetsstyrkan var runt 28 man.

Stenen tippades från vagnar direkt ner i fartygen efter transport från stenbrottet 100 meter därifrån.

Verksamheten upphörde dock redan 1931.

Kalkbränning pågick även på Norsholmen av bolaget Gottlands Fårö Kalkstensaktiebolag.