Lauterhorn gästhamn & ställplats

Som vanligt när man är ute och semestrar skall man tänka på att vara varsam i naturen och lämna en plats som man själv vill hitta den. Ta med er skräp tillbaka till er bil
Det är förbjudet att förflytta eller bortföra block, sten eller fossil så låt stränderna vara orörda.