Digerhuvud

Digerhuvud ligger mellan Lauterhorn och Aursviken vid Fårös nordvästkust.
Vid kyrkan tar ni av mot Lauters och kör tills ni kommer till Lauterhorn. Ta höger och följ kustvägen.