Digerhuvud

Fåröborna kallar det Bjerget – Berget – men som av myndigheterna av någon outgrundlig anledning döpts till Naturreservatet Digerhuvud. Utanför Bjerget är havet bråddjupt ända in till stranden.

Här utanför hade man ett mycket betydelsefullt torsk- och strömmingsfiske. Vid själva Bjerget var det svårt att landa men i vardera ändan av detta raukområde låg ett stort fiskeläge där båtarna kunde dras upp och där man uppfört små bodar för förvaring av redskap och för tillfälliga övernattningar – Lauters (Jauvika) och Helgumannen.