Gamle Hamn

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
  • göra upp eld i närheten av raukarna vilka därigenom kan skadas eller svärtas av upphettningen,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder,
  • parkera annat än på särskilt anvisade platser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.