Toaletter

På några av parkeringsplatserna finns det dass utställda.